Spring Craft 2022 – On the Edge!

Programmet till Spring Craft 2022 där flera av föreningens medlemmar deltar finns nu i kalendern.

Eventet bjuder på slöjdande och smide och äger rum 27-28 maj i Trollhättan.