VILKA ÄR VI?

Föreningen bildades år 1997 i Lindome av nio entusiaster och har idag ca 100 medlemmar i alla åldrar, som tycker det är roligt och utvecklande att tillverka knivar och att slöjda. Geografiskt täcker vår verksamhet stora delar av Västkustregionen.

VÅR MÅLSÄTTNING

Föreningens målsättning är att främja och vidareutveckla god knivtradition i regionen, att verka för att gamla hantverkstraditioner och det kulturella arvet inom knivslöjdens och konsthantverkets områden bevaras och utvecklas, samt öka intresset för och kunskapen om knivar, knivmakare, knivsmeder och andra näraliggande områden.

Viktigt för oss är också att skapa trivsel för våra medlemmar genom samvaro, kurser, föredrag m.m.

MEDLEMSMÖTEN

Till våra medlemsmöten några gånger per år inbjuds duktiga konsthantverkare och intressanta föreläsare för att berätta om och visa gamla och nya arbetsmetoder, material eller verktyg.

CIRKLAR

Föreningen anordnar populära cirklar inom knivtillverkningens alla delar, från blad till skaft och slida, i slöjdsalar inom regionen. Detta ger oss möjligheter att byta idéer om metoder och material och hjälpa varandra att utvecklas som knivmakare och därigenom höja knivmakeriets status.

För närvarande drivs sådana cirklar i Anneberg, Fjärås, Lindome, Varberg, Vessigebro samt Fritsla med sammanlagt över 100 deltagare.

KNIVMAKAR- OCH HANTVERKSMÄSSA

Sedan starten 1997 har föreningen tidigare anordnat en årlig Knivmakar- och Hantverksmässa under en vårhelg. Nu fortsätter Knivmakare i väst en hantverksmässa under hösten på någon av bygdegårdarna i Kungsbacka som är på två dagar. Vi har ca 30 utställare/hantverkare under mässdagarna. Vid dessa tillfällen har vi kunnat notera att besökarna fått ett mycket gott intryck av kvaliteten på hantverket och vi ser att dessa mässor är av stort intresse, inte bara för knivslöjdare och konsthantverkare utan även för en hemslöjds- och hantverksintresserad allmänhet. Under ett antal år drev föreningen ett samarbete med Stiftelsen på Nääs och Slöjd i Väst i form av en Vårmässa på Nääs Slottsområde. Utöver detta har vi även flera gånger arrangerat Kniv-SM, vilket vi anser är ett stort förtroende för Knivmakare i väst från Svensk Knivförenings sida.