Kontakta ordföranden om du har frågor om föreningen:

Per Silfveroxel 0738-10 84 28 eller per.silfveroxel@gmail.com.

 

Kontaktuppgifter till cirkelledarna finns under sidan Cirklar.

Kontaktuppgifter till utbildningskommittén finns under sidan Kurser.