Har du frågor om föreningen eller vår verksamhet? Vänligen kontakta:

Ordförande Per Silfveroxel 0738-10 84 28 eller per.silfveroxel@gmail.com

Sekreterare Thomas Kjellberg 0705-92 41 64 eller knivmakare@outlook.com

 

Har du information eller bilder till hemsidan? Vänligen kontakta:

Hemsidesansvarig Laila Johannesson knivmakarevast@gmail.com

 

Kontaktuppgifter till cirkelledarna finns under sidan Cirklar.

Kontaktuppgifter till utbildningskommittén finns under sidan Kurser.