Föreningen söker kassör och valberedning!

Föreningen söker en kassör och ledamöter till valberedningen.

Är du intresserad?

Vänligen kontakta föreningens adjungerade sekreterare Thomas Kjellberg 0705-92 41 64 eller knivmakare@outlook.com