Välkommen som medlem i Knivmakare väst!

Betala in medlemsavgiften för 2023 som är 200 kronor på Plusgiro 97 14 36-1.

Märk inbetalningen med namn, adress och e-post så skickas medlemskort och inloggning till hemsidan inom kort.