Notice: Constant _GLOBAL_MENU_MEMBER already defined in /storage/content/84/109384/knivmakareivast.se/public_html/resources/languages/sv_SE.php on line 25 Notice: Undefined index: s in /storage/content/84/109384/knivmakareivast.se/public_html/archive/index.php on line 55 Knivmakare i väst
 • Nyhetsarkivet Knivlagen
 • Utdrag ur lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål.

  1 §

  Knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmän plats eller inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs.

  Förbudet i första stycket gäller inte, om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat.

  Stickvapen eller knivar som är konstruerade så att klingan eller bladet snabbt kan fällas eller skjutas ut ur sitt skaft (springstiletter eller springknivar) får inte innehas av personer under 21 år.  Lag (1990:413).

  2 §

  Knogjärn, kaststjärnor eller andra sådana föremål som är särskilt ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa samt springstiletter eller springknivar får inte överlåtas till personer under 21 år eller saluhållas.  Lag (1990:413).    

  3 §

  I fråga om vapen och andra föremål som vapenlagen (1996:67) är tillämplig på gäller föreskrifterna där i stället för denna lag. Lag (1996:69).

  4 §

  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 eller 2 § skall dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.  I ringa fall döms inte till ansvar.

  5 §
  Knivar eller andra föremål som innehafts i strid mot 1 § eller som överlåtits eller saluhållits i strid mot 2 § skall förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt. Lag (1990:413).

 • Skriven av HÃ¥kan Rosén den 29 december 2008 klockan 12:00